Zgłoszenie indywidualne

6 MOTUL GC 2022 (10 grudnia 2022)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Status zgłaszającego:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Kierowca

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Pilot

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Kierowca i pilot - zamiana miejscami

Chcę, aby w trakcie imprezy Kierowca i Pilot mogli zamieniać się miejscami. Zamiana jest możliwa pod warunkiem wpłacenia podwójnego wpisowego.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Mechanik samochodowy

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Kontakt I.C.E.

W nagłym wypadku proszę powiadomić:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Pojazd

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kierowca, pilot lub zgłaszający jest właścicielem pojazdu:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Turbo:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Procedura Badania Kontrolnego 1:

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Klasy pojemnościowe

Samochody posiadające niżej wymienione silniki zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:
 • silnik z tłokiem obrotowym (Wankla) x współczynnik 1,8
 • silnik doładowany z zapłonem ZI (benzyna) x współczynnik 1,7
 • silnik doładowany z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5
 • To pole jest wymagane!
  To pole jest wymagane!
  Wyrażam zgodę na zamieszczenie reklamy organizatora na pojeździe
  To pole jest wymagane!
  To pole jest wymagane!

  Zgody

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie G4 Sport Club (Administratora Danych Osobowych) i Atlas Ward Speed Academy, w celu: a. udziału w imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), w tym przyjęcia zgłoszenia, publikacji komunikatów, klasyfikowania w wynikach imprezy i/lub w klasyfikacji rocznej (w przypadku imprez cyklicznych); b. oceny zdolności zainteresowanego do udziału w danej imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), na podstawie zaświadczenia lekarskiego (dot. zawodników licencjonowanych); c. potwierdzania przynależności w Klubie (dot. członków stowarzyszenia); d. publikacji ew. zdjęć i/lub filmów z imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.); e. ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej; w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.). Oświadczam, iż biorę udział w imprezie MOTUL Gravel Cup na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kierowca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC
  Zgoda kierowcy
  To pole jest wymagane!
  To pole jest wymagane!
  Zgoda pilota
  To pole jest wymagane!
  To pole jest wymagane!