G4 Sport Club – organizator Rally Masters – WICEMISTRZ POLSKI 2022 RSMP

Tylko 2 kroki ...

dzielą Cię od uczestnictwa w wyjątkowo urokliwym rajdzie. Wypełnij formularz  zgłoszeniowy i potwierdź zgłoszenie przelewem na konto stowarzyszenia.

pieczątka świdnica

Zgłoszenie indywidualne

old Rally Masters Lwówek Śląski
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Status zgłaszającego:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Kierowca

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Pilot

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Kontakt I.C.E.

W nagłym wypadku proszę powiadomić:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Pojazd

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kierowca, pilot lub zgłaszający jest właścicielem pojazdu:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Turbo:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Grupa/klasa

Rajd Okręgowy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
SKJS
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wyrażam zgodę na zamieszczenie reklamy organizatora na pojeździe
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Zgody

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie G4 Sport Club (Administratora Danych Osobowych), w celu: a. udziału w imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), w tym przyjęcia zgłoszenia, publikacji komunikatów, klasyfikowania w wynikach imprezy i/lub w klasyfikacji rocznej (w przypadku imprez cyklicznych); b. oceny zdolności zainteresowanego do udziału w danej imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), na podstawie zaświadczenia lekarskiego (dot. zawodników licencjonowanych); c. potwierdzania przynależności w Klubie (dot. członków stowarzyszenia); d. publikacji ew. zdjęć i/lub filmów z imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.); e. ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej; w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.). Oświadczam, iż biorę udział w imprezie Rally Masters na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kierowca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC
Zgoda kierowcy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zgoda pilota
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!